Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli (část 4)

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Martina Kaňáková a Petr Jansa (P-KAP) popisují, jak ve školním akčním plánu stanovovat konkrétní cíle a kritéria hodnocení spolupráce škol se zaměstnavateli.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Martina Kaňáková and Petr Jansa (P-KAP) describe how to set specific goals and criteria for evaluating cooperation between schools and employers in the School Action Plan.