Odborné vzdělávání škol a spolupráce se zaměstnavateli (část 5)

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Martina Kaňáková a Petr Jansa (P-KAP) popisují, jak do školního akčního plánu začlenit odborné soutěže pro žáky.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Martina Kaňáková and Petr Jansa (P-KAP) describe how to include competitions for pupils in the School Action Plan.