Pencho Slaveykov Vocational High School of Light Industry – Silistra /Професионална гимназия по лека промишленост “Пенчо Славейков” – Силистра/

Pencho Slaveykov Vocational High School of Light Industry – Silistra

Професионална гимназия по лека промишленост “Пенчо Славейков” – Силистра/

Address / Адрес: 7500, Silistra, 59 Sedmi Septemvri Str /7500, Силистра, ул.”Седми септември” 59/         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Моделиер – технолог на облекло; Фризьор

Специалности: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Фризьорство