Penyo Penev Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Ruse / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Пеньо Пенев” – Русе

Penyo Penev Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Ruse 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Пеньо Пенев” – Русе

Address / Адрес: 7000, Ruse, 105A Tsar Osvoboditel Blvd. / 7000, Русе, бул. “Цар Освободител” №105А         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Транспортно строителство; Архитектурна реставрация; Геодезия; Интериорен дизайн; Компютърна графика; Графичен дизайн; Маркшайдерство; Брокер на недвижими имоти; Вътрешни облицовки и настилки; Сухо строителство; Вътрешни ВиК мрежи