Penyo Penev Vocational High School of Construction Technologies – Plovdiv / Професионална гимназия по строителни технологии “Пеньо Пенев” – Пловдив

Penyo Penev Vocational High School of Construction Technologies – Plovdiv

Професионална гимназия по строителни технологии “Пеньо Пенев” – Пловдив

Address / Адрес: 4000, Plovdiv, 73 Bogomil Street / 4000, Пловдив, ул. “Богомил” №73         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Сухо строителство; Вътрешни облицовки и настилки; Електрически машини и апарати; Електрически инсталации