Penyo Penev Vocational School of Civil Engineering – Silistra / Професионална гимназия по строителство “Пеньо Пенев” – Силистра

Penyo Penev Vocational School of Civil Engineering – Silistra

Професионална гимназия по строителство “Пеньо Пенев” – Силистра

Address / Адрес: 7500, Silistra, 140 Makedonia Blvd. / 7500, Силистра, бул. “Македония” №140         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИЗКУСТВА

Професии: Строителен техник; Дизайнер; Строител-монтажник

Специалности: Строителство и архитектура; Интериорен дизайн; Изолации в строителството