Prof. Asen Zlatarov Vocational High School of Electronics and Chemical Technologies – Pleven /Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” – Плевен

Prof. Asen Zlatarov Vocational High School of Electronics and Chemical Technologies – Pleven

Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” – Плевен 

Address / Адрес: 5800, Pleven, 2 Tsar Samuil Street / 5800, Плевен, ул. “Цар Самуил” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Приложно програмиране; Електронна търговия; Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти; Технология на хомеопатичните и фитопродукти