Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Ecology and Biotechnology – Sofia / Професионална гимназия по екология и биотехнологии – София

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Ecology and Biotechnology – Sofia

Професионална гимназия по екология и биотехнологии – София

Address / Адрес: 1619, Sofia, 3 Sredorek Str. / 1619, София, ул. “Средорек” №3         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Специалности: Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти; Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства; Екология и опазване на околната среда; Осигуряване на продуктова информация