Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Tourism – Plovdiv / Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” – Пловдив

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Tourism – Plovdiv

Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” – Пловдив

Address / Адрес: 4000, Plovdiv, 73 Bogomil Street / 4000, Пловдив, ул. “Богомил” №73        Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Организация на хотелиерството – с интензивно изучаване на английски език; Организация на туризма и свободното време – с интензивно изучаване на английски език; Кетъринг – с интензивно изучаване на английски език; Кетъринг – с интензивно изучаване на немски език; Производство на кулинарни изделия и напитки; Производство на хляб и хлебни изделия