Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School – Dimitrovgrad / Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Димитровград

Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School – Dimitrovgrad 

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Димитровград

Address / Адрес: 6300, Haskovo, 1 Republika Street / 6300, Хасково, ул. “Република” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Търговия; Компютърна техника и технологии; Електротехнически машини и апарати; Организация на хотелиерството