Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School of Economics and Tourism – Petrich / Професионална гимназия по икономика и туризъм ” Проф. д-р Асен Златаров” – Петрич

Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School of Economics and Tourism – Petrich 

Професионална гимназия по икономика и туризъм ” Проф. д-р Асен Златаров” – Петрич 

Address / Адрес: 2850, Petrich, 2 Otets Paisii Street / 2850, Петрич, ул. “Отец Паисий” №2         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Икономика и мениджмънт; Бизнес – администрация; Приложно програмиране; Организация на туризма и свободното време; Кетъринг; Икономическа информатика