Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School of Food Technology – Gorna Oryahovitsa / Професионална гимназия по хранителни технологии “Проф.д-р Асен Златаров” – Горна Оряховица

Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School of Food Technology – Gorna Oryahovitsa 

Професионална гимназия по хранителни технологии “Проф.д-р Асен Златаров” – Горна Оряховица

Address / Адрес: 5100, Gorna Oryahovitsa, 74 Sveti Knyaz Boris I Str. / 5100, Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” №74         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Техник-технолог в хранително–вкусовата промишленост; Ресторантьор; Работник в хранително–вкусовата промишленост (Производство на захар и захарни изделия); Техник на селскостопанска техника; Земеделец, Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост