Prof. Dr. Dimitar Dimov National Vocational High School of Veterinary Medicine – Lovech / Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Димитър Димов” – Ловеч

Prof. Dr. Dimitar Dimov National Vocational High School of Veterinary Medicine – Lovech 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Димитър Димов” – Ловеч

Address / Адрес: 5500, Lovech, 3 Raina Knyaginya Street / 5500, Ловеч, ул. “Райна Княгиня” №3         Map

Област на образование: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Ветеринарен техник; Техник технолог по качеството на храните и напитките; Ветеринарен лаборант