Professor Dr. Dimitar Tabakov Vocational High School of Economics – Sliven / Професионална гимназия по икономика “Професор доктор Димитър Табаков” – Сливен

Professor Dr. Dimitar Tabakov Vocational High School of Economics – Sliven

Професионална гимназия по икономика “Професор доктор Димитър Табаков” – Сливен

Address / Адрес: 8808, Sliven, Sini kamani quarter / 8808, Сливен, кв. “Сини камъни         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Банково дело; Оперативно счетоводство; Икономическа информатика; Електронна търговия; Митническа и данъчна администрация; Бизнес администрация