Průmyslová střední škola – Letohrad / Technical High School – Letohrad

Průmyslová střední škola – Letohrad

Technical High School – Letohrad

Adresa / Address: Komenského 472, 561 51, Letohrad         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; TECHNIKA / ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; TECHNOLOGY