Racho Stoyanov Professional School of Economics – Dryanovo /Професионална гимназия по икономика”Рачо Стоянов” – Дряново

Racho Stoyanov Professional School of Economics – Dryanovo

Професионална гимназия по икономика”Рачо Стоянов” – Дряново 

Address / Адрес: 5370, Dryanovo, 23 Treti mart Str. / 5370, Дряново, ул. “Трети март” №23         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Икономика и мениджмънт; Организация на хотелиерството; Банково дело; Организация на туризма и свободното време; Производство на кулинарни изделия и напитки; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Екскурзоводство; Туристическа анимация; Кетъринг