Rayna Knyaginya Vocational high school in clothing and nutrition – Stara Zagora / Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” – Стара Загора

Rayna Knyaginya Vocational high school in clothing and nutrition – Stara Zagora 

Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” – Стара Загора

Address / Адрес: 6000, Stara Zagora, 86 St. Knyaz Boris Street /6000, Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис” №86         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Кетъринг; Организация на хотелиерството; Организация на туризма и свободното време; Производство на кулинарни изделия и напитки; Производство на сладкарски изделия; Екскурзоводско обслужване; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил