RB Střední odborné učiliště autoopravárenské – Ostrava / RB Vocational High School of Car Repair – Ostrava

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské – Ostrava

RB Vocational High School of Car Repair – Ostrava

Adresa / Address: Zengrova 38, 703 00, Ostrava         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA / TECHNOLOGY