Sandor Petyofi National Vocational Technical High School – Razgrad / Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи” – Разград

Sandor Petyofi National Vocational Technical High School – Razgrad

Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи” – Разград

Address / Адрес: 7200, Razgrad, 1 Prof. Iliya Petrov Str. / 7200, Разград, ул. “Проф. Илия Петров” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Приложно програмиране; Компютърна техника и технологии; Електрообзавеждане на производството; Металорежещи машини; Компютърни мрежи; Електрообзавеждане на производството; Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна; Мехатроника; Системно програмиране; Машини и системи с ЦПУ; Технология на машиностроенето; Електрически инсталации; Промишлена електроника; Стругарство; Заваряване; Възобновяеми енергийни източници