Sandor Petyofi National Vocational Technical High School – Razgrad / Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи” – Разград

Alexander Stamboliiski Vocational School of Veterinary Medicine and Agriculture – Loznitsa 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие “Александър Стамболийски” – Лозница

Address / Адрес: 7200, Razgrad, 1 Kamchia Street /7200, Разград, ул. “Камчия” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Митническа и данъчна администрация; Икономика и мениджмънт; Полиграфия; Производство на хляб и хлебни изделия