Sofia High School of Bakery and Confectionery Technologies – Sofia / Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии – София

Sofia High School of Bakery and Confectionery Technologies – Sofia 

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии – София

Address / Адрес: 1373, Sofia, 12 Suhodolska Str. / 1373, София, ул. “Суходолска-12” бл.5         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език; Декорация на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език; Карвинг-декоратор с разширено изучаване на английски език; Производство на сладкарски изделия с разширено изучаване на английски език