Sofia Vocational School of Tourism – Sofia / Софийска професионална гимназия по туризъм – София

Sofia Vocational School of Tourism – Sofia 

Софийска професионална гимназия по туризъм – София

Address / Адрес: 1202, Sofia, 182 Slivnitsa Blvd. / 1202, София, бул. “Сливница” №182         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Кетъринг; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Организация на обслужването в хотелиерството; Организация на хотелиерството; Екскурзоводско обслужване