SoftUni Svetlina Private Vocational High School of Digital Sciences – Sofia / Частна професионална гимназия по дигитални науки “СофтУни Светлина” – София

SoftUni Svetlina Private Vocational High School of Digital Sciences – Sofia

Частна професионална гимназия по дигитални науки “СофтУни Светлина” – София

Address / Адрес: 1528, Sofia, Iskar district, Druzhba, 2 5006 Street /1528, София, район Искър, ж. к. Дружба, ул. “5006” №2         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ИЗКУСТВА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Приложен програмист; Графичен дизайн и мултимедия; Дигитален бизнес, маркетинг и предприемачество