SŠ a VOŠ jako centra celoživotního učení. Část IV.: Další vzdělávání – občanské vzdělávání dospělých

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Jana Bydžovská (P-KAP) vysvětluje, proč by se školy měly věnovat celoživotnímu vzdělávání.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Jana Bydžovská (P-KAP) explains why schools should devote themselves to Lifelong Learning.