St. Demetrius of Thessaloniki Vocational High School of Food Technology – Asenovgrad / Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Св. Димитрий Солунски” – Асеновград

St. Demetrius of Thessaloniki Vocational High School of Food Technology – Asenovgrad

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Св. Димитрий Солунски” – Асеновград

Address / Адрес: 4230, Asenovgrad, 6 Panayot Srebrov Street / 4230, Асеновград, ул. “Панайот Сребров” №6         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Ресторантьор; Готвач

Специалности: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Производство на кулинарни изделия и напитки