St. Dimitar Solunski Vocational High School – Beloslav / Професионална гимназия “Свети Димитър Солунски” – Белослав

St. Dimitar Solunski Vocational High School – Beloslav 

Професионална гимназия “Свети Димитър Солунски” – Белослав

Address / Адрес: 9167, Beloslav, Acacii quarter / 9167, Белослав, кв.”Акации”         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Корабни тръбни системи; Ремонт на кораби; Подемно-транспортна техника с електро задвижване