St. Ivan Rilski Vocational High School of Clothing and Tourism – Pernik / Професионална гимназия по облекло и туризъм “Свети Иван Рилски” – Перник

St. Ivan Rilski Vocational High School of Clothing and Tourism – Pernik 

Професионална гимназия по облекло и туризъм “Свети Иван Рилски” – Перник

Address / Адрес: 2300, Pernik, 10 Silistra Street / 2300, Перник, ул. “Силистра” №10         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Ресторантьор; Аниматор в туризма; Готвач; Хлебар-сладкар; Оператор в производството на облекло

Специалности: Кетъринг; Туристическа анимация; Производство на кулинарни изделия и напитки; Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Производство на облекло от текстил