St. Ivan Rilski Vocational High School – Radnevo / Професионална гимназия “Св.Иван Рилски” – Раднево

St. Ivan Rilski Vocational High School – Radnevo

Професионална гимназия “Св.Иван Рилски” – Раднево

Address / Адрес: 6260, Radnevo, 39 G. Dimitrov Street / 6260, Раднево, ул. “Г. Димитров” №39         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството; Локомотиви и вагони; Ръководител движение