St. Nicholas Professional School of Maritime and Fisheries – Burgas / Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Свети Никола” – Бургас

St. Nicholas Professional School of Maritime and Fisheries – Burgas 

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов “Свети Никола” – Бургас

Address / Адрес: 8000, Burgas, 1 Industrialna Str. / 8000, Бургас, ул. “Индустриална” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Корабни машини и механизми; Морско корабоводене; Митническа и данъчна администрация