St. Patriarch Evtimii Vocational High School – Asenovgrad / Професионална гимназия “Свети Патриарх Евтимий” – Асеновград

St. Patriarch Evtimii Vocational High School – Asenovgrad

Професионална гимназия “Свети Патриарх Евтимий” – Асеновград

Address / Адрес: 4230, Asenovgrad, 16 Uchilishtna Street / 4230, Асеновград, ул. “Училищна” №16         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Фризьор; Моделиер- технолог на облекло от текстил

Специалности: Фризьорство; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил