St. St. Kiril and Metodii Vocational High School of Tourism and Food Industry – Momchilgrad / Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий” – Момчилград

St. St. Kiril and Metodii Vocational High School of Tourism and Food Industry – Momchilgrad 

Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий” – Момчилград

Address / Адрес: 6800, Momchilgrad, 31 Makaza Street / 6800, Момчилград, ул. “Маказа” №31         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на облекло от текстил