Stamen Panchev Technical High School – Botevgrad / Техническа професионална гимназия “Стамен Панчев” – Ботевград

Stamen Panchev Technical High School – Botevgrad 

Техническа професионална гимназия “Стамен Панчев” – Ботевград

Address / Адрес: 2140, Botevgrad, 10 Zahari Stoyanov Str. / 2140, Ботевград, ул. “Захари Стоянов“ №10         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Монтьор на транспортна техника; Монтьор по комуникационни системи; Машинен техник

Специалности: Автотранспортна техника; Телекомуникационни системи; Машини и системи с ЦПУ