Stefan Karadzha Vocational school – Elhovo / Професионална гимназия “Стефан Караджа” – Елхово

Stefan Karadzha Vocational school – Elhovo 

Професионална гимназия “Стефан Караджа” – Елхово

Address / Адрес: 8700, Elhovo, 39 Angel Valev Street / 8700, Елхово, ул. “Ангел Вълев” №39         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Производство на мебели; Фризьорство; Екология и опазване на околната среда; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства; Производство на облекло от текстил