Stoycho and Kitsa Marchevi Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Haskovo / Професионална гимназия по механоелектротехника “Стойчо и Кица Марчеви” – Хасково

Stoycho and Kitsa Marchevi Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Haskovo

Професионална гимназия по механоелектротехника “Стойчо и Кица Марчеви” – Хасково

Address / Адрес: 6300, Haskovo, 46 Saedinenie Blvd. / 6300, Хасково, бул. “Съединение” №46         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Приложно програмиране; Компютърна техника и технологии; Електрически машини и апарати; Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна