Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Hradec Králové / Vocational High School – Kralove

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Hradec Králové

Vocational High School – Kralove

Adresa / Address: Vocelova 1338, 500 02, Hradec Králové         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; DOPRAVA / TECHNOLOGY; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; PRODUCTION AND PROCESSING; TRANSPORT