Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Kladno / Vocational High School – Kladno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Kladno

Vocational High School – Kladno 

Adresa / Address: Dubská 967, 272 03, Kladno         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: DOPRAVA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY / TRANSPORT; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; SOCIAL SERVICES