Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Nymburk / Vocational High School – Nymburk

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Nymburk 

Vocational High School – Nymburk

Adresa / Address: V Kolonii 1804, 288 02, Nymburk         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; PRODUCTION AND PROCESSING