Střední odborná škola – Čelákovice / Vocational High School – Čelákovice

Střední odborná škola – Čelákovice

Vocational High School – Čelákovice

Adresa / Address: U Učiliště 1379, 250 88, Čelákovice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / TECHNOLOGY; PRODUCTION AND PROCESSING; CUSTOMER SERVICES; SOCIAL SERVICES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION