Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – Chomutov / Vocational High School of Energy and Construction, Business Academy and Medical High School – Chomutov

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola – Chomutov 

Vocational High School of Energy and Construction, Business Academy and Medical High School – Chomutov 

Adresa / Address: Na Průhoně 4800, 430 03, Chomutov         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VEŘEJNÁ BEZPEČNOST A OCHRANA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ / TECHNOLOGY; PUBLIC SECURITY AND SAFETY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; SOCIAL SERVICES; CUSTOMER SERVICES; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION