Střední odborná škola – Nové Město na Moravě / Vocational High School – Uhersky Brod

Střední odborná škola – Nové Město na Moravě

Vocational High School – Uhersky Brod

Adresa / Address: Bělisko 295, 592 31, Nové Město na Moravě         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; DOPRAVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / TECHNOLOGY; TRANSPORT; SOCIAL SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION