Střední odborné učiliště společného stravování – Poděbrady / Vocational High School of Communal Catering – Podebrady

Střední odborné učiliště společného stravování – Poděbrady

Vocational High School of Communal Catering – Podebrady 

Adresa / Address: Dr. Beneše 413/II, 290 01, Poděbrady         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / PRODUCTION AND PROCESSING; CUSTOMER SERVICES