Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická – Ústí nad Labem / Industrial High School of Civil Engineering and Vocational High School of Civil Engineering and Technology – Usti nad Labem

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická – Ústí nad Labem

Industrial High School of Civil Engineering and Vocational High School of Civil Engineering and Technology – Usti nad Labem

Adresa / Address: Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; UMĚNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; TECHNIKA / PRODUCTION AND PROCESSING; ARTS; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; TECHNOLOGY