Střední průmyslová škola – Vlašim / Technical High School – Vlasim

Střední průmyslová škola – Vlašim 

Technical High School – Vlasim

Adresa / Address: Komenského 41, 258 01, Vlašim         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / TECHNOLOGY; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; PRODUCTION AND PROCESSING