Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – Volyně / High School and Language School with State Language Exams – Volyne

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – Volyně

High School and Language School with State Language Exams – Volyne 

Adresa / Address: Lidická 135, 387 01, Volyně         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; SOCIAL SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING