Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná – Praha / High School and College of Arts and Crafts – Prague

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná – Praha

High School and College of Arts and Crafts – Prague 

Adresa / Address: Nový Zlíchov 1063/1 – sídlo školy (pobočky Praha 9 a 10), 150 00, Praha 5         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: UMĚNÍ; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / ARTS; PRODUCTION AND PROCESSING; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION