Střední škola a základní škola – Žamberk / High School and Elementary School – Zamberk

Střední škola a základní škola – Žamberk 

High School and Elementary School – Zamberk

Adresa / Address: Tyršova 214, 564 01, Žamberk         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; SOCIÁLNÍ SLUŽBY; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ / CUSTOMER SERVICES; PRODUCTION AND PROCESSING; SOCIAL SERVICES; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION