Střední škola automobilní – Ústí nad Orlicí / Automobile High School – Usti nad Orlici

Střední škola automobilní – Ústí nad Orlicí

Automobile High School – Usti nad Orlici 

Adresa / Address: Dukelská 313, 562 01, Ústí nad Orlicí         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; DOPRAVA; ENVIRONMENTAL PROTECTION / TECHNOLOGY; TRANSPORT; OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ