Střední škola – Centrum odborné přípravy technické – Uherský Brod / High School – Center for Technical Training – Uhersky Brod

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické – Uherský Brod

High School – Center for Technical Training – Uhersky Brod

Adresa / Address: Vlčnovská 688, 688 01, Uherský Brod         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / TECHNOLOGY; PRODUCTION AND PROCESSING; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION