Střední škola elektrotechnická a energetická – Sokolnice / High School of Electrical Engineering and Energy – Sokolnice

Střední škola elektrotechnická a energetická – Sokolnice

High School of Electrical Engineering and Energy – Sokolnice

Adresa / Address: Učiliště 496, 664 52, Sokolnice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; INFORMATIKA / TECHNOLOGY; INFORMATICS