Střední škola polytechnická – Olomouc / Polytechnic High School – Olomouc

Střední škola polytechnická – Olomouc

Polytechnic High School – Olomouc 

Adresa / Address: Rooseveltova 472/79, 779 00, Olomouc         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA / TECHNOLOGY; PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION